flexation_bg[1]

Flexation stopt met Payroll

Met ingang van 1 januari 2020 verandert de wetgeving welke grote gevolgen heeft op de mogelijkheden van payrolling. Deze wijzigingen hebben Flexation doen besluiten om met ingang van 2020 met payrolling te stoppen.

De achtergrond
Met de invoering van Arbeid in Balans wordt arbeidsrechtelijk de positie van de payrollkracht gelijk getrokken met werknemers in vaste dienst. Voor de beloning geldt dit nu ook al maar een payroll bedrijf maakt doorgaans gebruik van de uitzendwetgeving waardoor een arbeidsverhouding makkelijker kan worden beëindigd en voor ziekte grotendeels gebruik wordt gemaakt van het ZW vangnet. Vanaf 2020 zal ook voor payroll bedrijven de regel van drie contracten gelden in drie jaar, en de doorbetaling bij ziekte tot het einde van het contract. Gevolg is dat payrolling geen extra flexibiliteit meer biedt, maar wel duurder is door de extra ‘laag’ en kredietrisico’s.

Reeds enige jaren is payrolling een doorn in het oog van de politiek. Opvallend als je bedenkt dat die zelfde overheid de grootste afnemer is van payroll diensten. Een paar jaar geleden is een poging gedaan om payrolling de kop in te drukken maar dit is bij gerechtelijke uitspraken mislukt. Met de invoering van wet Arbeid in Balans lijkt het wel te gaan lukken. Door deze maatregel zullen vele payroll bedrijven moeten stoppen of zullen sneuvelen omdat het product niet meer interessant is voor hun klanten. Payroll bedrijven in een nichemarkt, zoals bijvoorbeeld horecapersoneel, ICT of bankwezen, kunnen zich eerder langdurige contracten veroorloven omdat medewerkers makkelijker naar een andere inlener kunnen worden uitgeleend, zij hebben een grotere kans dit te overleven.

Schijnconstructies
Er zullen payroll bedrijven zijn die de randen van de wet opzoeken om te overleven. Voor uitzendkrachten blijven wel de flexibele contracten mogelijk, dus is het wachten op schijnconstructies waarbij de payrollmedewerker bij het payroll bedrijf solliciteert, of de selectie procedure namens de werkgever uitvoert. Flexation past het niet om deze grenzen op te zoeken.

Uitzend
Hoewel de uitzenders nog wel contracten met uitzendbeding mogen maken verwacht Flexation dat ook daar de markt onder druk komt te staan. Een aantal payrollers zal haar werkzaamheden gaan verleggen naar uitzenden en of werving van personeel.

Flexation stopt met payrolling
Flexation heeft vanwege de nieuwe regels besloten om vanaf 2020 te stoppen met payrolling. Wij zien onvoldoende mogelijkheden om binnen de nieuwe wetgeving een dienst aan te bieden die iets toevoegt ten opzichte van het rechtstreeks aannemen van een medewerker. Vandaar het besluit om deze dienst per januari 2020 te staken.

Overgang
Voor lopende overeenkomsten is er gezamenlijk gekeken naar een oplossing in bijvoorbeeld een rechtstreeks dienstverband met de inlener. Zowel alle inleners als alle werknemers zijn in het laatste kwartaal van 2019 benaderd, voor de meeste is er door de inlener reeds een nieuwe oplossing aangeboden.

Nieuwe opdrachten
Het is niet meer mogelijk om nieuwe opdrachten bij ons neer te leggen. In overleg kunnen wij wel meedenken naar een andere constructie zoals een rechtstreeks dienstverband.

Blijft het bedrijf Flexation wel bestaan?
Het bedrijf Payroll Servicebureau B.V. met de handelsnaam Flexation zal na 2019 gewoon blijven bestaan, maar zal stoppen met payroll activiteiten. De financiële positie van Flexation is op orde, zij is prima in staat om aan haar verplichtingen te voldoen. De interne medewerkers zullen actief blijven binnen de zusterbedrijven die een doorlopende groei kennen in de dienstverlening op het gebied van Loonadministratie.

Tot Slot
Wij danken alle medewerkers, inleners en relaties voor de prettige samenwerking. Mocht wetgeving in de toekomst wel nieuwe kansen bieden om iets toe te voegen in de flexibele arbeidsmarkt dan kan Flexation zomaar weer terug komen, voorlopig zien wij dit binnen de huidige politiek niet snel gebeuren.