Vacature Details

Omschrijving van de werkzaamheden

 

Voorbereiding

–        Mede opstellen van het verkoopplan voor de desbetreffende productgroep en rayon;

–        Op de hoogte blijven en anticiperen op de marktsituatie en ontwikkelingen in het rayon;

–        Leggen en onderhouden van contacten met klanten en agenten.

 

Uitvoering

Verkopen van waterbehandeling installaties en introduceren van (nieuwe) producten in (nieuwe) rayons door:

–        Het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van public relations;

–        Het verzorgen van verdere promotionele activiteiten als beurzen, publicaties, presentaties e.d.;

–        Het genereren van leads c.q. aanvragen;

–        Het bezoeken en ontvangen van klanten;

(vervolg Uitvoering)

–        Het voeren van correspondentie;

–        Het uitbrengen en opvolgen van offertes;

–        Het boeken van orders;

–        Het bijwonen van overdrachtsvergaderingen;

 

Overige werkzaamheden

–   (laten) Bijhouden van klanten- en verkoopadministratie in samenwerking met de Sales Engineers;

–   Zich op de hoogte houden van marktbewegingen en concurrentie door o.a. het lezen van dag- en

    vakbladen;

 

Omschrijving per kenmerk

 

Kennis

Is vereist van de / het:

–        Gebruiken en gewoontes in het rayon;

–        Beleid, doelstelling en verkoopplan;

–        Prijs en technische mogelijkheden van de installaties ;

–        Bepalen van de verkoopprijs;

–        (potentiële) Markten;

–        Leveringscondities en leveringsvoorwaarden;

–        Marketing, public relations-, en verkooptechnieken;

–        Administratie in verband met de verkoop;

–        Principes van het leidinggeven;

–        Duits en Engels in woord en geschrift;

–        Procedures van het ISO-9001 kwaliteitssysteem;

 

Handvaardigheid

–        Bedienen van PC met aanverwante software;

–        Gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals flip-over, beamer en Power point programma.

 

Samengesteldheid

–        Bepaalt, binnen het verkoopplan en de richtlijnen van de Vestigingsmanager, de verkoopactiviteiten

in het eigen rayon;

–        Dient de activiteiten van de agenten / distributors  aan te sturen;

–        Dient te zorgen dat met de klant gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

Verantwoordelijkheid

Is verantwoordelijk voor de / het:

–        Omzet Waste Water en / of Screens;

–        Orderintake en realisatie;

–        Strategische uitvoering van acquisitie;

–        Beoordelen van de aanvraagspecificatie op volledigheid en uitvoerbaarheid;

–    Eventueel completeren van de aanvraagspecificatie;

–    Vastleggen van criteria en uitgangspunten van de offerte;

–    Eventueel samenstellen van een projectteam;

(vervolg Verantwoordelijkheid)

–        Bewaken van de uiterste termijn van indienen van een offerte;

–        Uiteindelijke offerte, waarbij de Sales Manager de commerciële voorwaarden en de eindprijs bepaalt

(eventueel i.o.m. de Vestigingsmanager);

–        Controle en verificatie van opdrachtdocumenten, acceptatie van de order en het verzorgen van de

orderbevestiging;

–        Tijdig beschikbaar stellen van alle op de order van toepassing zijnde documenten, correspondentie,

bestekken, calculaties etc. voor de met uitvoering belaste personen;

–        Bijwonen van een overdrachtsvergadering met de benodigde disciplines en vastlegging daarvan;

–    Introductie van bestaande producten in nieuwe marktgebieden en nieuwe producten in bestaande

     marktgebieden;

–        Promotiemateriaal;

–    Onderhouden van een goed agenten- / distributors netwerk;

–    Nakomen van afspraken met klanten.

 

Contact

Er zijn contacten met:

Intern

–   Vestigingsmanager in verband met taakstelling;

–   Medewerkers in de productgroep bij de taakverdeling en controle;

–   Sales Engineers, Cost Engineering, Projectleiding, Project Engineering, Werkvoorbereiding, Inkoop,

    Productie en Administratie, afhankelijk van de aard c.q. omvang van de projecten.

Extern

–   Met (potentiële) opdrachtgevers in binnen- en buitenland over offertes en orders;

–   Agenten / distributors  over de gang van zaken, technische instructies en offertes.

 

Uitdrukkingsvaardigheid

Is vereist bij de/het:

–        Overdragen van kennis over apparatuur, producten, prijs, techniek en marktsituatie aan klanten en

agenten;

–        Opstellen van verkoopplannen;

–        Uitbrengen van offertes;

–        Instrueren van de medewerkers;

–        Opzetten van PR activiteiten;

–        Rapportages n.a.v. bezoeken;

 e. e. a. tenminste ook in Engels en Duits in woord en geschrift.

 

Leidinggeven

Directe leiding

–        Geeft direct leiding aan de verkoopactiviteiten in Nederland en buitenland door direct leiding te

geven aan 2 Sales Engineers;

–        Het leidinggeven heeft betrekking op: het verdelen van de werkzaamheden en het stellen van

prioriteiten, het bewaken van de kosten en resultaten, het geven van aanwijzingen en instructies en adviseren over personele aangelegenheden.

Over Beter Flex

Beter Flex is een bedrijf dat in samenwerking met Flexation mensen aan het werk willen helpen die door de crisis thuis zijn komen te zitten.

Wij bemiddelen uitsluitend voor in Nederland wonende mensen om twee redenen.

 

Om de economie uit de slop te trekken
Om eventuele communicatie problemen te voorkomen.
 

Waarom Beter Flex?

 

  •   Landelijke dekking
  •   Vast contactpersoon
  •   Gespecialiseerd in de bouw
  •   Bij ons bent u geen nummer
  •   Persoonlijke begeleiding