Laatste vacatures

  Veel voorkomende vragen

  NBBU

  NBBU is de branche organisatie voor uitzend- en payrollbedrijven. Flexation is lid van de NBBU en onderstreept hiermee haar eigen kwaliteitseisen. Door bij de NBBU te zijn aangesloten hebben wij niet alleen een stem in de CAO onderhandelingen maar door de halfjaarlijkse controles geeft dit opdrachtgevers de zekerheid dat Flexation aan alle eisen voldoet en blijft voldoen.

  Ziekmelding

  Bij ziekte meld je dit direct bij zowel de inlener als bij Flexation. Lees het stappenplan en voorkom dat je inkomsten mis loopt: Ziek en dan?

  Bouw ik pensioen op?

  Ja uiterlijk na 26 weken bouw je een pensioen op onder de STIPP regeling. Voor vakkrachten in de bouw geld het bouwpensioen.

  Betaling

  De betaling van de nettolonen vindt uiterlijk op donderdag plaats, mits het werkbriefje tijdig is ingeleverd.

  Feestdagen

  Feestdagen worden doorbetaald door Flexation indien de payrollkracht doorgaans ook op deze weekdag werkzaam is en een lopend contract heeft.

  Hypotheek

  Ook met een payrollcontract is het mogelijk om een hypotheek aan te vragen, echter de flexibiliteit kan een nadelige invloed op de bereidheid van de geldverstrekker hebben. De financiële sector blijft een meerwaarde geven aan het traditionele dienstverband ook al zijn de zekerheden van dit type arbeidscontract al lang niet meer zo zeker als waar vanuit wordt gegaan. Niet te min hoeft dit de hypotheek niet in de weg te staan.

  Inlener

  Dit is de opdrachtgever waar de payrollkracht werkzaam is. De inlener is geen werkgever maar de payrollkracht voert de werkzaamheden wel uit onder leiding en verantwoordelijkheid van de inlener.

  Inleners CAO

  De inleners CAO is de CAO die zou gelden als de werknemer bij de inlener een rechtstreeks dienstverband aan zou gaan. Naast de primaire beloning zijn de fulltime uren van deze CAO van toepassing. De werknemer ontvangt dus het zelfde loon als waar werknemers met een rechtstreeks dienstverband recht op hebben. Overigens blijft de werknemer wel onder de NBBU Cao vallen, het gaat hier enkel om de inschaling qua loon.

  Inlenersbeloning

  De inlenersbeloning wordt bepaald door de inleners CAO, dus de CAO die zou gelden als de werknemer bij de inlener een rechtstreeks dienstverband aan zou gaan. De werknemer ontvangt het zelfde loon als waar werknemers met een rechtstreeks dienstverband recht op hebben, dit wordt aangeduid als de inlenersbeloning.

  Loonheffingskorting

  De loonheffingskorting wordt toegepast als op de strook code 1 staat. De payrollkracht geeft dit zelf aan op het intakeformulier en kan dit op ieder moment aan laten passen door een nieuw formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ in te vullen en naar Flexation te sturen. Dit mag maar bij één werkgever worden toegepast.